پنج شنبه 6 تیر 1398 - ساعت 03:35:07
کامرانیه

پروژه کامرانیه

 سفارش کارفرما :کابینت آشپزخانه – کابینت مطبخ 

 قرارداد :  طراحی ، ساخت ، حمل  و  نصب
 

پروژه واقع در کامرانیه ، یکی از پروژه های خاص و پرکار شرکت مهراز است. کابینت های این منزل به سبک کلاسیک از چوب راش و با رنگ وایت واش و سایه  است، 

0%