رد کردن لینک ها

بازدید دانشجویان از عمارت و کارخانه مهراز

بازدید دانشجویان طراحی داخلی دانشگاه شهید بهشتی در آذر 98 از شوروم و کارخانه مهراز ، در این بازدید دانشجویان با مسائل فنی و طراحی المان های چوبی  و بصورت عملی در کارخانه با نحوه تولید محصولات چوبی آشنا شدند .

به گفتگو بپیوندید

از ما بپرسید